Autoalan myyttejä murtamassa

Autojen moottoriteknologia sähköistyy, autojen hankintatavat ja ostokanavat monipuolistuvat. Autoliikkeiden ja -tehtaiden välisissä sopimussuhteissa ja -rakenteissa puhaltavat uudet tuulet. Mielikuva autoalan miesvaltaisuudesta elää sitkeänä, mutta maailman muuttuessa ala uudistuu siinä missä muutkin. Teknisten taitojen tarve ei ole hävinnyt – sen sijaan tarjolla on entistä monipuolisempia työtehtäviä. Jotta autoalan murroksessa luoviminen olisi hieman helpompaa, on aika murtaa […]

Matthew Griffin: ”Tulevaisuutta ennustaessa ei pidä unohtaa villejä kortteja.”

Sopeutuminen nopeatempoiseen ympäristöön ja kyky joustaa, ovat ratkaisevia tekijöitä, kun puhumme yritysten kilpailukyvystä ja kestävän kehityksen mukaisesta tulevaisuudesta.

Yritysvastuun kolme ulottuvuutta – miten ne saadaan osaksi arkikokemusta?

Niina Ratsula Summit puhuja

Vastuullisuus luo yrityksille kilpailuetuja, mutta pelkät sanat eivät riitä. Niiden on muututtava teoksi ja osaksi työntekijä- ja asiakaskokemusta. Vastuullisuudesta on tullut megatrendi ja yritysten odotetaan yhä enemmän kantavan vastuuta toimintansa vaikutuksista ihmisiin sekä ympäristöön. – Yritysvastuu ei ole mitään päälle liimattua, jota voimme ostaa rahalla tai toteuttaa kauniita raportteja hiomalla. Aito vastuullisuuden mittari on siinä, […]

Kuunteletko eri-ikäisiä kollegoitasi – saatat oppia jotain olennaista

Headshot of Eliza Filby

Miten eri sukupolvien käsitys työstä ja kuluttamisesta eroavat? Millainen on työyhteisö, joka vetää puoleensa eri sukupolvia? Mitä se vaatii johtajilta?  Olemme kaikki oman aikamme tuotteita, painottaa brittiläinen johtava sukupolvitutkija Eliza Filby. Kun ymmärrämme tämän, ja lähestymme toisiamme empaattisesti eri näkemyksiä kuunnellen, voimme poistaa tai ainakin madaltaa sukupolvien välisiä kuiluja. – Puhukaa, kyselkää ja ihmetelkää yhdessä, millaista oli […]